Jsme píďalky,
oddíl světlušek z Brna.

Vítej

Do konce října prosíme všechny o odevzdání dokumentů v tištěné podobě a zaplacení členského příspěvku. Nováčci odevzdávají evidenční list, přihlášku, popřípadě souhlas s odchodem domů. Ostatní členky Přihlášku popřípadě souhlas s odchodem domů. Dokumenty nám můžete předat na jakékoli schůzce :) Členský příspěvek ve výši 1500,- zaplaťe na účet 2300101486/2010 jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu DDMMRRRR (vždy tedy 8 číslic včetně uvozujících nul) .

Evidenční list

přihláška

Souhlas s odchodem domů

Nejbližší výlety

20. 10. - 21. 10. 2018 : Cvrčkův memoriál

9. 11. - 11. 11. 2018 : Výlet

15. 12. - 16. 12. 2018 : Vánoční besídka