Jsme píďalky,
oddíl světlušek z Brna.

Vítej

Do konce října prosíme všechny o odevzdání dokumentů v tištěné podobě a zaplacení členského příspěvku. Nováčci odevzdávají evidenční list, přihlášku, popřípadě souhlas s odchodem domů. Ostatní členky Přihlášku popřípadě souhlas s odchodem domů. Dokumenty nám můžete předat na jakékoli schůzce :) Členský příspěvek ve výši 1500,- zaplaťe na účet 2300101486/2010 jako variabilní symbol datum narození člena ve formátu DDMMRRRR (vždy tedy 8 číslic včetně uvozujících nul) .

Evidenční list

přihláška

Souhlas s odchodem domů

Nejbližší výlety

15. 12. - 16. 12. 2018 : Vánoční besídka

19. 1. - 19. 1. 2018 : Bruslení

1. 2. - 3. 2. 2019 : 3 denní výlet

16. 3. - 17. 3. 2019 : 2 denní výlet

30. 3. - 31. 10. 2019 : VZSST